WARSZTATY FAnK

Współpracując z Fundacją Apetyt na Kulturę współtworzyliśmy Warsztaty Wokalne:

* Chmielnik Śpiewa w Chmielniku

* Z kulturą na prowincję w Solcu Zdrój

* Mielnickie Warsztaty Muzyczne w Mielniku

* Warsztaty Muzyczne w Kolnie

W czasie Warsztatów rejestrowane były płyty z piosenkami nad którymi pracowali uczestnicy zajęć.